ИТХ
ӨНӨРБОЛД

ДАГВА ӨНӨРБОЛД

Хөвсгөл АИТХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга
Мэргэжил: санхүүгийн удирдлага


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Рашаант ЗДТГ
засаг дарга
2016-11-15 — 2019-12-31
— Төрийн албанд
Рашаант ЗДТГ
засаг дарга орлогч
2009-01-06 — 2016-11-15

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.