ИТХ
НЯМДАВАА

Батаа НЯМДАВАА

ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: Улс төр судлал

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
ИТХ-ын дарга
2016-10-01 —
— Төрийн албанд
Олон нийтийн байцаагч
2002-05-05 — 2005-04-06

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.