ИТХ
ГАНСҮХ

Цэрэнбадам ГАНСҮХ

Мэргэжил: Багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хөвсгөл Мэргэжлийн хяналтын газар
орлогч дарга
2009-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
дарга
2008-01-01 — 2009-01-01
— Төрийн албанд
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ
мэргэжилтэн
2007-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
багш
2001-01-01 — 2007-01-01
— Бусад
Хөвсгөл МАН
дэд дарга
2011-01-01 — 2017-01-01
— Бусад
Мөрөн сумын МАН
дарга
2017-01-01 — 2021-02-17

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.