ИТХ
ХӨВСГӨЛДАЛАЙ

Цэдэв ХӨВСГӨЛДАЛАЙ

ЗАСАГ ДАРГА
Мэргэжил: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хөвсгөл Тариалан НАҮТөв
ТОО БҮРТГЭГЧ НЯГТЛАН
1979-12-05 — 1980-03-05
— Бусад
ЦЭРГИЙН АЛБА
БАЙЛДАГЧ АХЛАГЧ
1980-11-05 — 1983-11-25
— Төрийн албанд
Тариалан ЗДТГ
ЗАСАГ ДАРГА
2000-05-03 —
— Төрийн албанд
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
1990-07-08 — 1992-03-05
— Төрийн албанд
Тариалан ЗДТГ
ТАМГИЙН ГАЗАР ДАРГА
1990-03-04 — 2000-03-05
— Бусад
ТАРИАЛАН СУМЫН ХЗЭ-ИЙН ХОРОО
ХЗЭ-ИЙН ХОРОО ДАРГА
1983-06-05 — 1990-06-07

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.