ИТХ
САЙНБАТ

Чулуунбаатар САЙНБАТ

Мэргэжил: Англи хэлний багш, Бизнесийн удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хөвсгөл Арбулаг сум ЕБС
Англи хэлний багш ЗАН-н ахлагч
2005-08-15 — 2008-08-17
— Төрийн албанд
Хөвсгөл Мөрөн, Лаборатори "Эрдмийн далай" ЦС
Англи хэлний багш ЗАН-н ахлагч
2008-09-01 — 2018-08-17
— Бусад
ЭБЦТС-ТӨХК
НҮНАХ дэд захирал
2019-04-01 — 2020-07-30

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.