ИТХ
МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Авирмэд МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Мэргэжил:

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:

Хөвсгөл аймаг Цагдаагийн газар
Цагдаа-зохицуулагч, байцаагч, ахлах байцаагч
— 2019-04-19

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.