МАН-ын хороо
ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

Даваа ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

Эринсектех Сервис ХХК захирал
Мэргэжил: Эрх Зүйч, Хуульч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Ховд ЗДТГ
НҮА -ны дарга
2016-01-01 — 2019-05-20
— Хувийн хэвшил
Мөнх багачуудын ертөнц ХХК
Захирал
2015-01-01 — 2016-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.