МАН-ын хороо
БАЯРСАЙХАН

Түдэв БАЯРСАЙХАН

Мөст Цэвэрлэх Булаг ХХК Захирал
Мэргэжил: Эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Мөст Цэвэрлэх булаг
Захирал
2009-10-02 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.