МАН-ын хороо
ГАНТУЛГА

Баатаржав ГАНТУЛГА

Ховд, Булган сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Булган ИТХ
дарга
2012-10-10 — 2016-10-10
— Улс төрийн ажилтан
Булган ЗДТГ
зд-ын орлогч
2017-02-01 — 2019-09-01
— Хувийн хэвшил
Булган ЗДТГ
эрхлэгч
1996-01-01 — 2013-01-01
— Улс төрийн ажилтан
Ховд ИТХ
төлөөлөгч
2016-10-10 — 2024-10-11
— Улс төрийн ажилтан
Булган ИТХ
төлөөлөгч
2008-10-10 — 2016-10-10

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.