МАН-ын хороо
ЖАРГАЛСАЙХАН

Тогтох ЖАРГАЛСАЙХАН

Хувиараа
Мэргэжил: Металургийн инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Засаг даргын орлогч
2018-10-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.