МАН-ын хороо
ГАНЦООЖ

Оюунгэрэл ГАНЦООЖ

Сумын Засаг дарга
Мэргэжил: багш


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дарви ЗДТГ
БОХУ-ын байцаагч
2009-11-11 — 2012-05-09
— Төрийн албанд
Дарви ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2012-05-09 — 2012-12-15
— Төрийн албанд
Дарви ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2016-11-10 — 2018-08-08
— Төрийн албанд
Дарви ЗДТГ
Сумын Засаг дарга
2018-08-08 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.