МАН-ын хороо
БААТАРЗОРИГ

Төмөрбаатар БААТАРЗОРИГ

Ховд аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: Эрх Зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Ахлах Түшмэл
2005-10-11 — 2007-01-03
— Бусад
Төслийн зохицуулагч
2013-04-09 — 2016-09-18
— Төрийн албанд
Ховд Шим-Ус ХХК
Дарга
2018-10-26 — 2020-07-31
— Төрийн албанд
Жаргалант сум Хот тохижилт
Дарга
2007-01-03 — 2013-04-01
— Төрийн албанд
Хүнс хөдөө аж ахуйн газар
Дарга
2016-09-18 — 2017-10-27

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.