МАН-ын хороо
ГАНЗОРИГ

Балжаа ГАНЗОРИГ

Захирал
Мэргэжил: малын эмч , нягтлан бодох бүртгэл


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Жаргалант луу ХХК
Захирал
2003-03-18 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.