МАН-ын хороо
ПҮРЭВГАНДИ

Гомбоо ПҮРЭВГАНДИ

Ховд аймгийн ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: Нийгэм судлаач- багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Ховд МАН-ын хороо
УТА-дэд дарга
2012-02-09 — 2016-07-15
— Төрийн албанд
Дарга
2016-07-15 —
— Төрийн албанд
ТЗУХ мэргэжилтэн
2009-01-09 — 2012-02-08
— Төрийн албанд
МИАТ ТӨХК
Орон нутгийн төлөөлөгч
2007-07-09 — 2009-01-09
— Хувийн хэвшил
МҮСАХ
Менежер
2000-04-06 — 2002-11-02

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.