МАН-ын хороо
БАТБОЛД

Халтай БАТБОЛД

захирал
Мэргэжил: Багш, Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Жаргалант ЗДТГ
Сумын засаг дарга
2006-01-08 — 2010-06-30
— Төрийн албанд
Ховд ИТХ
АЙмгийн ИТХ-ын дарга
2010-07-01 — 2011-11-26
— Төрийн албанд
Манхан ЗДТГ
Сумын засаг дарга
2005-01-07 — 2006-01-08
— Төрийн албанд
Манхан ЗДТГ
Хүүхэд залуучуудын ажилтан
1998-02-04 — 2000-11-25
— Хувийн хэвшил
Эсэн дэлхий ХХК
Захирал
2011-11-26 — 2021-11-29
— Төрийн албанд
Манхан ЗДТГ
Багийн засаг дарга
2000-11-26 — 2005-01-06

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.