МАН-ын хороо
АЛТАНСҮХ

Дондогдорж АЛТАНСҮХ

Гүйцэтгэх Захирал
Мэргэжил: усны нөөц, экологийн инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Дөргөний УЦС ХХК
гүйцэтгэх захирал
2016-10-27 —
— Бусад
Дөргөний УЦС ХХК
инженер
2012-07-05 — 2016-10-26

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.