МАН-ын хороо
ГАНЗОРИГ

Маамуу ГАНЗОРИГ

Ховд АИТХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга
Мэргэжил: Барилгын инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Ховдын өргөө ХХК
Захирал
2008-05-14 —
— Хувийн хэвшил
Алтай трест ХХК
менежер
2000-10-14 — 2008-05-14

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.