МАН-ын хороо
ҮЛЭМЖНАРАН

Пүрэвдаш ҮЛЭМЖНАРАН

захирал
Мэргэжил: Багш, эрхзүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Манхан ЗДТГ
АБҮЭ
2011-05-01 — 2011-08-01
— Төрийн албанд
Жаргалант 7 дугаар сургууль
АБҮЭ
2011-08-01 — 2015-09-01
— Төрийн албанд
Жаргалант 7 дугаар сургууль
Багш
2015-09-01 — 2016-09-01
— Төрийн албанд
Жаргалант 7 дугаар сургууль
сургалтын менежер
2016-09-01 — 2018-08-01
— Хувийн хэвшил
Үлэмж кафе
захирал
2018-08-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.