МАН-ын хороо
ЦОГТБАЯР

Цэнджав ЦОГТБАЯР

Жаргалант сумын Засаг дарга
Мэргэжил: барилгын инженер


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Жаргалант ЗДТГ
ЗД-ын орлогч
2016-12-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.